Vrijwilligers gezocht

03/10/2014 - Silvertown Lions is een vereniging die draaiende wordt gehouden door vele vrijwilligers.

Zonder deze mensen is het onmogelijk voor een club om te bestaan. Vandaar dat wij altijd op zoek zijn naar nieuwe mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken om iets voor de vereniging te betekenen.

Wij zijn daarom op zoek naar mensen voor de technische commissie en de jeugd commissie.

Waaruit bestaan de taken voor de technische commissie:

  • Het samenstellen van de teams;

  • Het indelen van trainingen;

  • Het benaderen van trainers/coaches voor aankomend seizoen;

  • Het oplossen van calamiteiten (teams/spelers).

De taken voor de jeugd commissie:
Een van de belangrijkste doelstellingen van de jeugd commissie moet zijn om een zo goed mogelijke opleidingsafdeling te zijn binnen de vereniging waarbij de grootste uitdaging ligt om de vaardigheden zowel op technisch als sociaal vlak (element teamsport) aan te leren, te verbeteren en te stimuleren.

  • Opstellen jeugdbeleidsplan in samenwerking met het bestuur met betrekking tot de te bereiken doelstellingen per leeftijdscategorie, oefenen en aanleren van basketbaltechnische vaardigheden en sociale vaardigheden;

  • Nauw contact met wedstrijdsecretaris/ledenadministratie indien er zich problemen van wedstrijdplanning /ledenaantallen voordoen;

  • Goed contact onderhouden met ouders van jeugdleden door middel van organiseren van ouderavonden;

  • Begeleiden van eventuele nieuwe jeugdtrainers;

  • Bij eventuele problemen adviserend optreden naar individuele trainers/coaches;

  • Teamuitjes/jeugduitjes (helpen) organiseren.

Spreekt een van bovenstaande taken jou aan en zie je het zitten om meer voor de vereniging te betekenen, dan verwelkomen we jou graag als nieuw commissie lid.

Wil je eerst meer informatie over bovenstaande of wil je toetreden tot een van de commissies, dan kan je altijd contact opnemen met èèn van de bestuursleden.

 

Terug naar het overzicht