Opzet Competitie seizoen 2014-2015

Zoals al eerder in de E-info is gepubliceerd zal de opzet van de competitie komend seizoen anders zijn dan we de laatste jaren in Rayon West gewend zijn. 

In de begin april door het Rayonbureau doorgestuurde stukken van de NBB is aangegeven dat voor de onderstaande niveaus ingeschreven kan worden voor de landelijke competitie. 

Twee dingen springen direct in het oog: er komt op landelijk niveau een Tweede Divisie en daarnaast heeft men het over Mannen en Vrouwen, waar wij het altijd hebben over Heren, Dames, Jongens en Meisjes. 

- Mannen Eredivisie (loopt via de FEB)

- Dutch Talent League (NBB/FEB) 

- Mannen Promotiedivisie, Mannen Eerste Divisie en Mannen Tweede Divisie

- Mannen U20 -, U18 -, U16 -, U14 – en U12 Eredivisie

- Mannen U20 -, U18 -, U16 -, U14 – en U12 Tweede Divisie 

 

- Vrouwen Eredivisie, Vrouwen Promotiedivisie en Vrouwen Tweede Divisie

- Vrouwen U20 -, U18 -, U16 -, U14 – en U12 Eredivisie

- Vrouwen U20 -, U18 -, U16 -, U14 – en U12 Tweede Divisie 

De hierboven genoemde Tweede Divisie komt bij de Mannen en Vrouwen in plaats van de Eerste Klasse Rayon, in de overige categorieën is dat in de meeste gevallen de Interrayonale Klasse. 

Uiteraard is de eventuele vorming van een Tweede Divisie afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Mocht het niet mogelijk zijn een Tweede Divisie samen te stellen dan bestaat nog altijd de mogelijkheid om een competitie samen te stellen uit twee of meer Afdelingen (voorheen Rayons). 

Voor Mannen U22, waarvoor geen landelijke competitie is, zal er vrijwel zeker weer een gecombineerde competitie met Noord-Holland worden georganiseerd. 

Voor de Tweede Divisie zijn de voorwaarden hetzelfde als voorheen in de Rayon West competities waar deze divisies uit voortkomen. 

Voor de mannen senioren dient men dus een scheidsrechter met een D diploma te leveren en voor de overige klassen een scheidsrechter met minimaal een E diploma. 

In de klassen onder deze landelijke competitie is de benaming Rayon gewijzigd in Afdeling.

Op de hierna volgende pagina staat een overzicht van de diverse niveaus, de nieuwe benaming, de daarbij behorende licentie eisen voor coaches en de te leveren scheidsrechters.

Overzicht diverse competities binnen West

Mannen Senioren

De hoogste klasse (1e klasse afdeling) is vergelijkbaar met de Rayon 2e klasse. Hiervoor dient minimaal een E-scheidsrechter geleverd te worden en de coach dient in het bezit te zijn van minimaal een BT3 licentie (voorheen Trainer A diploma). 

In alle klassen hieronder worden de wedstrijden geleid door twee scheidsrechters van de thuisspelende vereniging, die minimaal in het bezit van een F diploma moeten zijn.

Voor de trainer/coach zijn er geen vereisten. 

Vrouwen Senioren

De hoogste klasse (1e klasse afdeling) is vergelijkbaar met de Rayon 2e klasse. Hiervoor dient minimaal een E-scheidsrechter geleverd te worden en de coach dient in het bezit te zijn van minimaal een BT3 licentie (voorheen Trainer A diploma). 

In alle klassen hieronder worden de wedstrijden geleid door twee scheidsrechters van de thuisspelende vereniging, die minimaal in het bezit van een F diploma moeten zijn.

Voor de trainer/coach zijn er geen vereisten. 

Bij de senioren, U22 en U20 zal er, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, gespeeld worden met het speelschema voor 12 teams (volledige competitie, dus geen herindeling meer halverwege). 

Bij U18 en jonger is het de bedoeling om in de eerste competitiehelft een halve competitie te spelen (schema 12 teams), waarna de teams in de tweede competitiehelft opnieuw worden ingedeeld en dan een volledige competitie spelen (schema 6 teams). Zie bijgevoegde schema’s. 

Mannen en Vrouwen U22 tot en met U18

De hoogste klasse (1e klasse afdeling) is vergelijkbaar met de Rayon 1e klasse. Hiervoor dient minimaal een E-scheidsrechter geleverd te worden en de coach dient in het bezit te zijn van minimaal een BT3 licentie (voorheen Trainer A diploma). 

In alle klassen hieronder worden de wedstrijden geleid door twee scheidsrechters van de thuisspelende vereniging, die minimaal in het bezit van een F diploma moeten zijn.

Voor de trainer/coach zijn er geen vereisten. 

Mannen en Vrouwen U16 en U14

De hoogste klasse (1e klasse afdeling) is vergelijkbaar met de Rayon 1e klasse. Hiervoor dient de thuisspelende vereniging twee scheidsrechters te leveren met minimaal een E-diploma.

De coach dient in het bezit te zijn van minimaal een BT2 licentie (voorheen JTB diploma). 

In alle klassen hieronder worden de wedstrijden geleid door twee scheidsrechters van de thuisspelende vereniging, die minimaal in het bezit van een F diploma moeten zijn.

Voor de trainer/coach zijn er geen vereisten. 

Mannen en Vrouwen U12

De hoogste klasse (1e klasse afdeling) is vergelijkbaar met de Rayon 1e klasse. Hiervoor dient de thuisspelende vereniging twee scheidsrechters te leveren waarvan één met minimaal een E-diploma en één met minimaal een F-diploma.

De coach dient in het bezit te zijn van minimaal een BT2 licentie (voorheen JTB diploma). 

In alle klassen hieronder worden de wedstrijden geleid door twee scheidsrechters (spelleiders) van de thuisspelende vereniging. Voor de trainer/coach zijn er geen vereisten. 

Mannen en Vrouwen U10

In alle klassen worden de wedstrijden geleid door twee scheidsrechters (spelleiders) van de thuisspelende vereniging. Voor de trainer/coach zijn er geen vereisten.

Terug naar het overzicht