Nieuwe spelregels

05/10/2017 - Speler, coach, official, fan, het zal de basketballiefhebber niet zijn ontgaan dat er dit seizoen nieuwe spelregels zijn ge´ntroduceerd door de internationale bond FIBA.

Recentelijk zijn deze regels bij bijeenkomsten met scheidsrechters en officials in het land al besproken en we hebben op de site een videopresentatie geplaatst. Toch lijkt het ons geen overbodige luxe om de belangrijkste wijzigingen nog even in een notendop op een rij te zetten. Dat doen we hieronder samen met internationaal scheidsrechter Antio Sinterniklaas. Dit zijn de belangrijkste veranderingen met ingang van het seizoen 2017/'18:De loopregel
De wijziging in de loopregel geldt alleen voor spelers in beweging. Als een speler in beweging de bal ontvangt en hij heeft een voet op de vloer dan is de volgende voet zijn pivotvoet. Voorheen was de voet aan de vloer meteen de pivotvoet, maar dit wordt nu gezien als stap ‘0’ en de voet die daarna op de vloer wordt gezet is stap ‘1’.

In deze situatie kan een speler dus een extra stap maken.

Het is bovendien een overtreding indien een speler na het beëindigen van zijn dribbel of na het onder controle krijgen van de bal de vloer aanraakt met achtereenvolgens dezelfde voet of beide voeten. Een hink is dus niet toegestaan.

Onsportieve fout
Aanvullend op de reeds bestaande criteria is het een onsportieve fout als een verdediger contact maakt zonder een legale poging te doen om direct de bal te spelen en hiermee een onnodig contact maakt om de fast break of voortgang van de transitie te stoppen. Dit hoeft dus niet de laatste speler in de fast break te zijn! Dit geldt totdat de aanvaller begint met zijn schotpoging.

Diskwalificatie voor de wedstrijd
Tot nu werd een speler voor de wedstrijd gediskwalificeerd bij de tweede technische of tweede onsportieve fout. In de nieuwe spelregels wordt een speler ook gediskwalificeerd als hij één technische en één onsportieve fout heeft gekregen.

Doelende speler
Wanneer er een fout wordt gemaakt op een doelende speler én nadat de fout is gemaakt, de speler de bal passt, dan wordt hij niet langer beschouwd als doelende speler en volgen er geen vrije worpen.

Faken
Faken is een actie waarbij de speler doet alsof er een fout op hem wordt gemaakt of met veel theater en gebaren de indruk wil wekken dat er een fout op hem is gemaakt en daarbij oneerlijk voordeel wenst te behalen. Ook het erger voordoen van een contactsituatie valt hieronder. De inbreuk kan worden begaan door zowel een aanvallende speler als een verdedigende speler. Dit is onsportief gedrag en dient te worden bestraft met een technische fout. Bij kleinere overtredingen kan eerst een waarschuwing worden gegeven.

Sleeves
De regels voor de kleuren van de sleeves zijn ongewijzigd (zwart, wit of hoofdkleur van tenue), echter het hele team dient dezelfde kleur te dragen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van tape.


Terug naar het overzicht