Herhaalde oproep

Beste leden,

Een tijdje geleden heb ik jullie via de mail gevraagd of er mensen zijn die mee willen helpen binnen Silvertown Lions. In deze mail werd er gevraagd voor iemand die in de Technische Commissie wil plaats nemen. De taken die hier bij horen zijn onder andere het organiseren van een scheidsrechterscursus en het begeleiden van trainers die eventueel een trainerscursus willen gaan volgen. Misschien heeft niet iedereen deze mail ontvangen, want er is helaas 0,0 reactie op gekomen. Zelfs niet een vraag wat dit concreet zou inhouden. Daarom doe ik de oproep nogmaals, maar dan via de website en facebook. Ik hoop uiteraard op een aantal reacties.

Daarnaast ben ik op zoek naar een persoon die eens per jaar de grote club actie wil begeleiden. De taken zullen bestaan uit het bestellen van de loten, het informeren van de spelers om loten te gaan verkopen en het invoeren van de verkochte loten in het systeem van de grote club actie.
Een taak die niet veel tijd kost, maar die wel elk jaar opnieuw gedaan moet worden.

Zoals al eerder gezegd, draait Silvertown Lions op de inzet van vele vrijwilligers. Niet alleen spelende leden, maar ook door mensen die, buiten het feit dat hun kind lid is, geen binding hebben met de club. Hier zijn wij als bestuur heel erg blij mee en willen deze mensen daarom via deze weg hartelijk danken. Zonder jullie zou Silvertown Lions niet kunnen bestaan.

Hier onder heb ik nog een filmpje gezet over het besturen van een vereniging en wat een vereniging zou zijn zonder vrijwilligers. Dit filmpje heeft Wanda ook aangehaald tijdens het Familie mix toernooi. Ik hoop dat jullie de tijd nemen om hier naar te kijken.

Rest mij als laatste nog jullie een goed uiteinde te wensen en een goed, gelukkig en sportief 2016

Terug naar het overzicht