Bestuur Silvertown Lions

Beste Leden,

In de afgelopen periode is er vanuit het bestuur het initiatief geweest om te zoeken naar kandidaten voor de al jaren openstaande functies van voorzitter en secretaris.

Op deze oproep is positief gereageerd door Marco Broers en Dmitri Kuijpers. Beiden zijn op verschillende manieren al jaren betrokken bij de club en zijn als ouders op dit moment wederom bij de club betrokken. De bereidheid is uitgesproken om zich in de komende jaren in te zetten voor Silvertown Lions.

In de afgelopen bestuursvergadering van 8 mei j.l. heeft het huidige bestuur unaniem ingestemd met het toetreden van Marco en Dmitri tot het bestuur. Hierbij zijn vanzelfsprekend de statuten en het huishoudelijk reglement geraadpleegd.

Ons bestuur ziet er nu als volgt uit:

Marco Broers
Voorzitter
Dmitri Kuijpers
Secretaris
Bert Zwiers
Penningmeester
Nathalie Nagtegaal   
Wedstrijdsecretaris
Edwin Faaij
Jeugdzaken
Ruud Lotz
Algemeen bestuurslid
Wim Timmer
Algemeen bestuurslid
Ellen Vermeij
Algemeen bestuurslid
Femke Lips
Ledenadministratie (geen bestuurslid)


Voor Silvertown Lions is een betere verdeling van taken een goede en gezonde zaak. De overdracht van taken zal in de komende periode gaan plaatsvinden zodat we als nieuw voltallig bestuur gereed zijn voor de start van het nieuwe seizoen.

In de komende ALV in september nodigen wij alle leden uit om verder kennis te komen maken en zullen de nieuwe bestuursleden worden bekrachtigd.

Een sportieve groet,

Het Bestuur

Terug naar het overzicht